เลือกหน้า

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ พรมสินธุรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมลงพื้นที่ อำเภอคีรีรัฐนิคม   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว นางอรอุมา สืบสาย
ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565   เวลา 13:00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของ นางอรอุมาฯบ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัฐนิคม   จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับสาเหตุนั้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจ