เลือกหน้า

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายเล็ก บัวจุน อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 145/2 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2. นางสาวศิริรัตน์ ประสงค์เวช อายุ 24 อยู่บ้านเลขที่ 258/1 หมู่ 9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ รายละ 1 ชุด