เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายมามะ บือราเอง
อายุ ๖๕ ปี คนไข้ติดเตียง ซึ่งป่วยด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง และมีอาการข้อติดยึด ณ บ้านเลขที่ ๕๕/๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลบานา  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี, นายณฐนนท์ สุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในการนี้ ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ
และชุดเครื่อง,อุปโภคบริโภคจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่องการจัดอาสาสมัครสมัครลงเยี่ยมผู้ป่วย
เพื่อแนะนำและให้ความรู้ด้านด้านการทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการข้อติดยึด ทั้งนี้ได้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ป่วย และปรับเตียงนอน
ผู้ป่วยในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการทำกายภาพบำบัด