เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ที่มาร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 50 ฝืน ณ โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ