เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัย และจัดทำเจลล้างมือ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้กับอำเภอภูกระดึง จำนวน 300 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านศรีฐาน
ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้