เลือกหน้า

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย  ราย นายจันทร์ คำวงษา บ้านเลขที่ 34 หมู่ 17  ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง  โดยได้มอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น