เลือกหน้า

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  มีรายละเอียด ดังนี้
– ผู้บริจาคโลหิตผ่านเกณฑ์ จำนวน  25 ราย
– ได้ปริมาณโลหิต จำนวน  11,250 ซีซี
– ผู้บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  1 ราย
– ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน  – ราย
– ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย
– ผู้บริจาคดวงตา จำนวน  1 ราย
– มอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย
– มอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย

Tags: เลย