เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และมอบหน้ากากอนามัยให้กับอำเภอเชียงคาน จำนวน 400 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ขาดแคลน
หน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ หอประชุมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Tags: เลย