เลือกหน้า

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเทพสถิต ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพสถิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน ได้โลหิตจำนวน 106 คน/ยูนิต