เลือกหน้า

 วันที่ 6 มกราคม 2565  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเทพสถิต ร่วมกับอำเภอเทพสถิต ออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอเทพสถิต รายนางสาวเอี้ยง พูนขุนทด อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ  ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบเงินสงเคราะห์ พร้อมถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น