เลือกหน้า

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย , เมืองเลยบิ๊กโฮม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ เมืองเลยบิ๊กโฮม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มี พนักงาน นักศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  มีรายละเอียด ดังนี้
– ผู้บริจาคโลหิตผ่านเกณฑ์ จำนวน  152 ราย
– ได้ปริมาณโลหิต จำนวน  68,400 ซีซี
– ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน  50 ราย
– ผู้บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  24 ราย
– ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย
– ผู้บริจาคดวงตา จำนวน  7 ราย
– มอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 5 ราย
– มอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย
– มอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 ราย

Tags: เลย