เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19)”
พร้อมด้วยนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ของเทศบาลตำบลวัดประดู่
ร่วมในพิธีเปิดโดยมี นายจารึก เพ็ชรคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าว
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพออีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเพราะหน้ากากอนามัยนี้
เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยเทศบาลตำบลวัดประดู่ มีเป้าหมายในการทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ จำนวน 12,168 ชิ้น โดยมอบให้กับ เจ้าอาวาสในแต่ละวัดของพื้นที่ตำบลวัดประดู่ ตัวแทนผู้นำชุมชน
และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวัดประดู่ ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมมอบหน้ากากอนามัยของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 85 ชิ้น ในครั้งนี้ด้วย