เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับ บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน
“เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 146 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 136 ยูนิต (คิดเป็น 47,600 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 10 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย ณ บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด (สำนักงานใหญ่) สี่แยกแสงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี