เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย คุณอรพินธุ์ ตรีสิริเกษม
กรรมการบริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์ สุราษฎร์ธานี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงพนักงานในบริษัทฯ โดยหน้ากากอนามัย
ดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพออีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากาก
อนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บริษัทศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี