เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสำนวน ทองศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองและพยาบาลโรงพยาบาลพุนพิน ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น
ให้แก่ คนไข้และญาติผู้ป่วย ที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ  โรงพยาบาลพุนพิน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพออีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)