เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสำนวน ทองศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 84 ชิ้น ให้แก่ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชน
ที่มาเข้ารับการติดต่อราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)