เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 16 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในโครงการ “ออมสินออมชีวิต
บริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 78 ราย ได้รับโลหิต 
จำนวน 60 ยูนิต (คิดเป็น 21,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 18 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 3 รายและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 4 ราย
ณ หอประชุม ธนาคารออมสิน ภาค 16 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี