เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ราย นางสาวดวงกมล อยู่เอม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และสิ่งของ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 4,000 บาท
2. สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน

Tags: ตาก