เลือกหน้า

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางวิภาดา  ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา รับบริจาคโลหิต ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำสวนโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีผู้บริจาคโลหิต  จำนวน 103 ราย จำนวนที่โลหิตที่ได้ 41,200 ซีซี