เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 3 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และสิ่งของ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย รายละ  5,000 บาท
2. สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก มอบถุงธารน้ำใจเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 3 ชุด
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน

Tags: ตาก