เลือกหน้า

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางเยาวลักษ์ วงศ์วีรกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด นางวิภารัศมิ์ มหาดำรงค์วัฒน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ราย นายลำพาน ศรีโพงาม อายุ 64 ปี โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 120 ม.7 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี