เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๓ นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นางแมะซง แวอุมา
อายุ 61 ปี คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งป่วยด้วยอาการโรคมะเร็งปากมดลูก ณ บ้านเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 8
ตำบลบานา  อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี, นายณฐนนท์ สุวรรณ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อำเภอเมืองปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในการนี้ ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมกระเช้าเยี่ยมอาการ และชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีดำเนินการเรื่องการรับเข้าเป็นคนไข้ พอ.สว., ประสานผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการเรื่องขอรับสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ และขอความอนุเคราะห์ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมประสาน
เกษตรอำเภอเรื่องที่ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดในเรือนเพาะชำ