เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัชช์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่นายประทีป มูลเภา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยทางสำนักงานจะนำไปมอบศูนย์ประสานงาน อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก สำหรับแจกจ่ายผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนที่มาติดต่องาน ในช่วงปัจจุบัน
ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้แนะนำการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และสามารถแนะนำกับผู้อื่นได้