เลือกหน้า

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต  (Plus One Blood Donation, More Blood More Liv)  ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพยัคฆ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา  มีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ผ่านการคัดกรองและสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 50 ราย ได้โลหิต 22,500 ซีซี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพยัคฆ์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้