เลือกหน้า

วันที่ 3 ธันวาคม 2564นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลตราด ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรให้การต้อนรับพร้อมมอบขนมเพื่อเป็นอาหารว่างสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิต ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนตราษตระการคุณร่วมอำนวยความสะดวกในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยโดยมีคณะครู นักเรียน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 104 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 76 ราย ได้โลหิต จำนวน 34,200 ซีซี