เลือกหน้า

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้นางจำเรียง สวัสดิ์ศรี  และนางเครือมาศ ไผ่ประดิษฐ์  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 201 คน  ได้โลหิตจำนวน 161 คน/ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 คน และบริจาคอวัยวะ 1 คน