เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษากรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหน้ากากอนามัย ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เป็นต้นแบบในการตัดเย็บเพิ่มเติม  โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือในท้องถิ่นนำมาดัดแปลง
ตกแต่งทำเป็นหน้ากากอนามัยใช้เอง เนื่องจากจำนวนความต้องการหน้ากากอนามัยสำหรับ 1 คน ต่อความต้องการ 3 ถึง 4 ชิ้น ณ ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร