เลือกหน้า

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้นางนางศศิธร พุฒจีบ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอจัตุรัส ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจัตุรัส  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 154 คน  ได้โลหิตจำนวน 118 คน/ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 คน และบริจาคอวัยวะ 2 คน