เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย อำเภอภูเรือ และเทศบาลตำบลภูเรือ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ราย นายวุฒิพงษ์ ศิริวัฒน์ อายุ 30 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้ยากไร้รายดังกล่าว

Tags: เลย