เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท ไอซินไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด อ.กบินทร์บุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 80 ราย ได้โลหิต
จำนวน 70 ราย/ยูนิต คิดเป็น 31,500 ซีซี  แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไอซินไทย
ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้