เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกลุ่มสตรีของตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (covid – 19) โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาด
อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเป้าหมาย
ในการทำหน้ากากอนามัย ในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อทำการแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงประชาชนทั่วไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะทำการแจกที่หน่วย
รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐ เอกชนและสถานที่เป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี