เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอดอนสัก และสาธารณสุขอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 72 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 56 ยูนิต
(คิดเป็น 19,600 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 16 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี