เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หมู่ที่ 10 บ้านตอประดู่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นางสาวจุฬารัตน์ ชนะผ่อง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประจำอำเภอกระนวน ออกเยี่ยมและตรวจวัดความดันโลหิตให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางผาย เฮียนคำ อายุ 84 ปี, นางหนูรี เมืองโคตร อายุ 62 ปี และนายทองดี โอราชา อายุ 84 ปี พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้
ในการดูแลตนเองให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้ง 3 ราย