เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการสอนจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก