เลือกหน้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ ราย นางนวล ป้อมนิล บ้านเลขที่ 1/7 หมู่ที่ 4 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป