เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันอังคาร) และกรรมการสมาชิกศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอแม่ออน ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จัดกิจกรรมหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ และผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วย ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้มาบริจาคโลหิต ทั้งสิ้นจำนวน 34 ยูนิต