เลือกหน้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย เด็กหญิงพรทิพย์ จันทนา อายุ 10 ขวบ บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวให้ความช่วยเหลือต่อไป