เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอำเภอศรีสำโรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง ปลัดอำเภอศรีสำโรง และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีน (Moderna) โครงการร่วมสภากาชาดไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ จำนวน 40 ราย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย