เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จำนวน 12 เครื่อง โดยบริษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบเครื่องฯ พร้อมตู้เก็บเครื่องกระตุกหัวใจ รุ่น HEART START FRX ผลิตภัณฑ์ PHILIPS จำนวน 12 เครื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งตามพื้นที่เป้าหมายต่อไป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา