เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางธีราพร เสนาะคำ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอซับใหญ่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนางสอ  วรรณศรี เป็นผู้สูงอายุ พิการ อาศัยอยู่กับครอบครัว 3 คน ไม่มีที่ดินทำกิน สามีมีอาชีพรับจ้างตัดหญ้า เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ และสิ่งของเครื่องใช้