เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางธีราพร เสนาะคำ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอซับใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  130 คน  ได้โลหิตจำนวน 105 คน/ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 คน และบริจาคอวัยวะ 1 คน