เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีน เข็ม 1 (แอสตร้าเซเนก้า) จำนวน 50 ราย และ ฉีดวัคซีน เข็ม 2 (แอสตร้าเซเนก้า) จำนวน 20 ราย  โดยมีอาสาสมัครด้านทั่วไป ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดอุทัยธานี