เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมอบรมจัดทำหน้ากากอนามัย
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย
ใช้ป้องกันโรค ซึ่งจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย สำนักสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ประชาชนจิตอาสาฯ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน