เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 175 รายจำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 158 ยูนิตและในการนี้ นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าวด้วย