เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสุภาสินี งามธุระ รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คณะ ฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ออกเยี่ยม ติดตาม ผู้ป่วย ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ จำนวน 6 ราย คณะ ฯ ได้ติดตามอาการ การรักษา สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วย ตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และหาทางช่วยเหลือต่อไป คณะ ฯ ได้ให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วย พร้อมมอบถุงยังชีพ และผ้าห่ม จำนวน 6 ชุด