เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบถุงยังชีพให้กับอำเภอชัยบุรี จำนวน 147 ถุง เพื่อให้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรีได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ.ธเนศ ชาคริตสกุล ปลัดอำเภอชัยบุรีเป็นตัวแทนในการรับมอบฯ ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายในพื้นที่ตำบลต่างๆ ของอำเภอชัยบุรี ต่อไป