เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านไฟไหม้ครอบครัวนางพินิจ  บุตรจันทร์  บ้านเลขที่ 31 บ้านซะแงะ หมู่ 12  ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พัดลม 1 เครื่องและผ้าห่ม 1 ผืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น