เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น หลังจากเข้ารับการอบรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19
จากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นางโสภา ปักษา พร้อมด้วยนางสมพาน แก้วกัลยา, นางกิตติมา เหล็กแหลม, นางจันทร์หอม คำแพงทอง และนางสอ มีบาง
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำอำเภอภูผาม่าน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
สอนการจัดทำหน้ากากผ้าให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อใช้สำหรับป้องกันตนเอง