เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVid-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช