เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มีนาคม 2563  นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์  ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย คือ นางบิน  วันดี  ณ บ้านเลขที่ 13 ม.11 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท ผ้าห่ม 1 ฝืน ถุงยังชีพ 1 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น